0 9 min 1 rok

W dniu 16.02.2023 r. na XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji – Radni rozpatrzyli skargę Redaktora Naczelnego Michałowo Info Zdzisława Bartłomieja Worona w sprawie https://michalowo.info.pl/2023/01/14/skarga-na-burmistrza-michalowa-marka-nazarko/i uznali skargę za bezzasadną / za było 12 radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.

Jak przebiegała dyskusja w tej sprawie zapraszam poniżej: https://youtu.be/ZCT__Q5t5hI  

/ źródło nagrania – informacji – Rada Miejska w Michałowie /.

Jakie są Wasze odczucia ? – Zapraszam do komentarzy.

Jako Redaktor Naczelny muszę się odnieść do powyższego i coś  skomentować – przynajmniej na tym etapie:

  1. Skarga wpłynęła od  Zdzisława Bartłomieja Worona – tak, to się zgadza – ale zapomniano dodać, że od Redaktora Naczelnego Michałowo Info, który reprezentuje takie wydawnictwo. Zastępca Burmistrza Pan Kondrat Sikora zapomniał też poinformować o jakim koncie mówi, że jest zablokowany – w mojej skardze podałem oficjalną stronę, która została zablokowana tj. Michałowo Info.
  2. Nie wykazano w jaki sposób zachowuję się na profilu Gminy Michałowo – mój profil Michałowo Info. Porównano profil Michałowo Info do takich co  / robią syf, rozsypuję śmieci na dywan /. Potem zmiana o 360 stopni, że Pan Worona  nie wyrażał się krytycznie o burmistrzu i t.p możemy oczywiście  posłuchać. W takim razie dlaczego Profil Michałowo Info zostało zablokowane na Profilu Gmina Michałowo ?.
  3. Poruszono wersję, że Gmina nie jest słupem ogłoszeniowym do wklejania linków. Profil Gminy jest prywatny.
  4. Poinformowano Redaktora Naczelnego, że nie mam zielonego pojęcia co to jest Netykieta. Czy wobec tego Profil Michałowo Info łamie zasady dobrego, bezpiecznego zachowania w internecie ?. Nie przedstawiono ani jednej rzeczy, które by naruszało zasadę dobrego zachowania.
  5. Pan Zastępca oświadczył, że nie wie na co Pan Worona się skarży. Przepraszam, ale czy Pan Burmistrz Przeczytał moją skargę do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie – to proszę się z nią zapoznać. Tam przetoczyłem, że nie mam możliwości jako Redaktor Michałowo Info publikować postów, polubić stron, a takie działania ze strony Burmistrza wpływa negatywnie na moją działalność dziennikarską, pozbawia mnie bez uzasadnionego powodu możliwości wykonywania obowiązków oraz pełnienia misji społecznej polegającej wprost na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji oraz ich komentowania na profilu Gmina Michałowo – Facebook.
  6. Dziwne. Michałowo Info spamuje ?.
  7. Pan Burmistrz oświadczył, że w dniu wczorajszym / 15.02.2023 r. / wytłumaczyłem to na komisji. Komisja podzieliła moje zdanie, że skarga jest bezzasadna.  Może o czymś nie wiem, może mi umknęło, ale ostatnie komisje odbyły się  w dniu 13 lutego 2023 r. Nie zauważyłem, aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała we wskazanym dniu. No chyba, że była to komisja tajna. Czy Zastępca o czymś nie wiedział ?.  Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej W Michałowie  Maria Bożena Ancipiuk poinformowała Redaktora Naczelnego Michałowo Info, że w dniu 22 grudnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Michałowie wpłynął Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Agnieszki Jadwigi Grzegorczuk, która była przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Michałowie. Z uwagi na powyższe konieczne jest przedstawienie skargi bezpośrednio na sesji Rady Miejskiej w Michałowie w miesiącu lutym.                                                                                                                                     Panie Zastępco  Burmistrza Michałowa – w jaki sposób odbyła się ta komisja i z kim pan rozmawiał i komu tłumaczył.  CZY ROZPATRZENIE  SKARGI NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE TO JAKIŚ …….. ? / tu dodaj co Ci pasuje /.
  8. Wypowiedź Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie pozostawię bez komentarza / jedna zasada z netykiety – wypowiadaj się z szacunkiem /. Dodam tylko, że nie jest prawdą, że Michałowo Info zablokowało profil Pani Marii Bożeny Ancipiuk. Może ona swobodnie czytać i pisać komentarze na tym profilu. Śmiech na Waszych twarzach, nawet nie wiecie z czego się śmiejecie, ale tak chyba trzeba – żal mi tych osób.
  9. Pani Przewodnicząca potwierdziła, że skarga była rozpatrywana na wspólnej komisji i wspólna komisja jest też za przyjęciem tej skargi jako niezasadna. Zbędne słowa, to wszystko zostanie wyjaśnione – Czy  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji faktycznie się odbyła w powołanym składzie ?. Co oznacza wspólna komisja ?. Czy była zgodna z prawem?. Czy Pani Przewodnicząca wie co podpisuje ?. Czy Michałowo Info będzie miało dostęp do komentarzy na profilu Gminy Michałowo – Facebooku ?.

10. Pan Zastępca Burmistrza poinformował, że powołałem się na Orzeczenie Sądu / II SAB/Gd 91/2 z dnia 13 stycznia 2021 r. / i nie mam pojęcia o prawie i to, że nie dotyczy tego zagadnienia.  Gdyby Pan Zastępca dobrze przeczytał moją skargę – wiedział by, że podsumowałem moją skargę wypowiedzią, że wolność wypowiedzi to prawo człowieka i nie można go sobie ot tak ograniczać, a zawarte w treści uzasadnienie mogą dotyczyć  mojej skargi w jakiej jej części. W takim razie Pan też nie ma pojęcia o prawie. Poniżej zacytuję treść:

Skoro taka forma komunikacji jest działaniem dobrowolnym organu, oznacza to, że organ władzy, jak każdy użytkownik medium społecznościowego, godzi się z zasadami i sposobem jego funkcjonowania. Główną możliwością oferowaną przez portal, obok publikowania postów, jest wspomniana już opcja komentowania publikacji innych użytkowników. Nie może budzić wątpliwości, że reakcje społeczeństwa na posty organu mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, z czym organ jako właściciel konta musi się liczyć. Założeniem mediów społecznościowych jest bowiem swoboda wypowiedzi, w granicach nienaruszających obyczajności, przepisów prawa, czy dóbr osobistych innych osób i podmiotów.

Założenie to według sądu koresponduje z konstytucyjną zasadą wolności wypowiedzi, gwarantowaną w art. 54 ustawy zasadniczej. Konstytucja każdemu obywatelowi zapewnia wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, zaś cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Nie jest przy tym ograniczona forma wyrażania tych poglądów, tj. wypowiedzi ustne na forum, pisemne, czy też z wykorzystaniem zdobyczy technologii za pośrednictwem mediów społecznościowych. Każda z tych form podlega takiej samej ochronie. Przy czym, jak już zaznaczono, owa swoboda nie jest ograniczona li tylko do wypowiedzi i myśli, które mają wydźwięk pozytywny dla jego odbiorcy – wskazanego ogólnie jako uczestnik forum publicznego, na którym poglądy te są wyrażane, czy też konkretnie jako dana osoba lub podmiot, także władzy publicznej. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje się, że swoboda wypowiedzi jest jednym z fundamentów społeczeństwa demokratycznego, warunkiem jego rozwoju i samorealizacji jednostek. Swoboda ta nie może ograniczać się do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne (zob. wyrok z dnia 23 marca 2006 r., sygn. akt K 4/06, publ. OTK-A 2006/3/32).

Wolność słowa i swoboda wypowiadania się obywateli na temat działań podejmowanych przez organy władzy i osoby pełniące funkcje publiczne stanowi podstawowy element porządku prawnego, jest bowiem filarem demokratycznego państwa prawnego i znajduje ochronę zarówno w przywołanym już art. 54 Konstytucji RP, jak i w art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPCZ). W tej kwestii wypowiedział się także Europejski Trybunał Praw Człowieka, który stwierdził, że wolność wypowiedzi, chroniona w art. 10 ust. 1 Konwencji, stanowi jeden z podstawowych fundamentów społeczeństwa demokratycznego i jeden z podstawowych warunków jego postępu i samorealizacji jednostki. Z zastrzeżeniem ust. 2 tego przepisu Konwencji wolność wypowiedzi znajduje zastosowanie nie tylko do “informacji” i “poglądów”, które są dobrze przyjmowane lub postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz także do tych wypowiedzi, które są obraźliwe, szokują lub przeszkadzają. Takie są wymogi pluralizmu, tolerancji i otwartości, bez których nie ma “społeczeństwa demokratycznego”. Przy czym Trybunał zauważył, że granice komentarza krytycznego są szersze w przypadku osoby publicznej, gdyż osoba taka nieuchronnie i świadomie wystawia się na kontrolę publiczną, a zatem musi wykazywać się szczególnie wysokim stopniem tolerancji. Mimo, iż wolność wypowiedzi może podlegać wyjątkom, wyjątki te muszą być interpretowane wąsko, a konieczność ograniczeń musi zostać w sposób przekonujący ustalona. Na podstawie art. 10 ust. 2 Konwencji istnieje niewiele miejsca na wprowadzanie ograniczeń wypowiedzi politycznych lub debaty dotyczącej kwestii zainteresowania publicznego (zob. m.in. wyroki z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie ze skargi nr 5493/72 Handyside v. Wielka Brytania, LEX nr 80798; z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ze skargi nr 23806/03 Długołęcki v. Polska, LEX nr LEX nr 479594).

Tak więc w ocenie sądu media społecznościowe prowadzone przez organy władzy publicznej, jako przestrzeń do informowania obywateli i forum rozmów o sprawach publicznych, podlega ochronie wolności wyrażania opinii, zagwarantowanej w Konstytucji, a także w EKPCZ. Natomiast krytyka obywatelska jest działaniem społecznie pożytecznym i pożądanym, jeśli jest podjęta w interesie społecznym. Dlatego też jeżeli organ wybiera taką drogę komunikacji z obywatelami, to winien jest przestrzegać praw określonych w Konstytucji, ta zaś dopuszcza zarówno wypowiedzi aprobujące, jak i krytyczne. Wobec tego organ powinien znosić krytykę ze strony obywateli formułowaną za pośrednictwem portali społecznościowych organu, a jej wyrażanie nie powinno wiązać się z ograniczaniem dostępu do publikowanych na tym portalu informacji i możliwością wyrażania opinii w sprawach publicznych na profilu organu. Takie działanie stanowi bowiem zarówno naruszenie art. 54, jak i art. 61 Konstytucji RP, a ponadto działa jako pewien rodzaj cenzury, ograniczający wybranym obywatelom jawność działalności organu, który też może zniechęcać ich do tego rodzaju aktywności w przyszłości.

Michałowo Info Redaktor Naczelny – Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *