0 2 min 1 rok

Te wątpliwości w dniu dzisiejszym zostały wyjaśnione przez Radcę prawnego Panią Joannę Skorupa, która nieodpłatnie niesie pomoc prawną, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji świadczoną przez Caritas Archidiecezji Białostockiej na terenie Powiatu Białostockiego, która gościła w Centrum Produktu Lokalnego Sokole.

Radca prawny Pani Joanna Skorupa

Gdzie ? – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w Michałowie ulica Leśna 1, 16-050 Michałowo. Dla kogo ? – przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Zapisy można składać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numer telefonu 533 330 857 lub e-meilowo: m.szerenos@st..bialystok.wrotapodlasia.pl lub przez stronę internetową https://np.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje – Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Wskazanie rozwiązania problemu prawnego. Sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu. Nieodpłatną mediację. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje – Wsparcie w rozwiązywaniu problemu. Poinformowanie obywatela o przysługujących mu prawach i spoczywających na nim obowiązkach, w zakresie istotnych dla rozwiązania jego problemu oraz pomoc w wyborze optymalnego rozwiązania. Sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Przygotowanie umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji. Przeprowadzenie mediacji, pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.

GWARANTUJĘ – fachową pomoc, bezpieczeństwo, poufność, bezstronność, porządek prawny.

Dziękuję za rozmowę.

Michałowo Info Redaktor Naczelny Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *