0 2 min 1 rok

W nawiązaniu do artykułu https://michalowo.info.pl/2023/01/12/ile-kont-zablokowanych-jest-na-oficjalnym-profilu-gminy-michalowo-na-facebooku/

 złożyłem do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie Marii Bożeny Ancipiuk skargę na Burmistrza Michałowa Marka Nazarko:


Na podstawie art.63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Burmistrza Michałowa Marka Nazarko jako osoby odpowiedzialnej za prowadzenie oficjalnego profilu
Gminy Michałowo na facebooku, który: W dniu 01.01.2023 roku zablokował moją oficjalną stronę
Michałowo Info brakiem możliwości publikowania postów na ww profilu oraz reagowania na treści dostępne na stronie. Nie mogę również obserwować ani polubić strony. W związku z czym nie otrzymuję powiadomień o nowych postach publikowanych przez Burmistrza. Postępowanie takie wpływa negatywnie na moją działalność dziennikarską, pozbawia mnie bez uzasadnionego powodu możliwości wykonywania obowiązków oraz pełnienia misji społecznej polegającej wprost na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji oraz ich komentowaniu.
Wolność wypowiedzi, to prawo człowieka i nie można go sobie ot tak ograniczać.
Prawomocne Orzeczenie Sądu II SAB/Gd 91/2 z dnia 13 stycznia 2021 r.
Wnoszę o odblokowanie dostępu na profil Gminy Michałowo na Facebooku.

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *