0 3 min 1 rok

Otrzymałem informację od Burmistrza Michałowa w sprawie autobusu PKS NOVA w miejscowości Sokole o treści :

Dzień dobry. W nawiązaniu do Pana zapytania informuję, że:

Gmina prowadzi od momentu zawieszenia linii rozmowy z PKS Nova dotyczące przywrócenia kursowania autobusów. Otrzymaliśmy już kilka propozycji od PKS Nova. Wymienialiśmy się pismami i odbywały się osobiste spotkania. Przedstawione oferty nie są jednak możliwe do zaakceptowania. Organizatorem przewozu na tej trasie jest PKS Nova więc tylko PKS Nova może wystąpić do wojewody o tę dopłatę. Powszechnie wiadomo, że dopłaty do transportu otrzymuje wyłącznie organizator. Tak mówią przepisy. To podstawowa wiedza. Gmina nim nie jest. Prawo daje możliwość aby to samorząd był organizatorem, jednak koszty transportu mogą być pokrywane jeśli chodzi o teren gminy. I Gmina Michałowo otrzymuje takie dopłaty na liniach, których jest organizatorem (dowozy szkolne). Spółka PKS Nova podlega Urzędowi Marszałkowskiemu, i to Marszałek Województwa może w tej sprawie szukać sposobu rozwiązania problemu u wojewody. Do Urzędu Miejskiego w Michałowie nie wpłynęło żadne oficjalne pismo od mieszkańców Sokola w tej sprawie. Otrzymaliśmy jedynie informację ustną. Gmina podjęła działania w tej sprawie jeszcze zanim pojawiły się informacje od mieszkańców.
Linia Hajnówka – Białystok została zawieszona ponieważ gminy Hajnówka i Narewka wycofały się z jej finansowania. Zaproponowaliśmy więc stworzenie linii Bondary -Białystok. Za transport między gminami odpowiada spółka PKS Nova lub inni przewoźnicy. To od ich woli i interesu ekonomicznego zależy czy zechcą jeździć na tej trasie. Gmina od samego początku deklaruje dofinansowanie takiego transportu w granicach gminy, bo tak mówi prawo. Należy zapytać PKS Nova czy spółka wystąpiła do gmin Gródek i Supraśl o partycypację w kosztach utrzymania tej linii i jaka była odpowiedź tych gmin. Przedstawiona wstępnie oferta PKS Nova generowałaby ogromne koszty w skali roku, a dodatkowo propozycja dotyczyła pokrycia kosztów dojazdu nie w granicach gminy, a do Grabówki. Burmistrz kontaktował się wielokrotnie w tej sprawie z PKS Nova i jasno przedstawił swoje stanowisko, że Gmina jest zainteresowana współpracą. Jako samorząd od początku szukamy sposobu na rozwiązanie tego problemu.

Z poważaniem,
Konrad Sikora
Zastępca Burmistrza Michałowa


Redaktor Naczelny Michałowo Info –  Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *