0 1 min 2 lata

Już wkrótce kulisy likwidacji linii autobusowej we wsi Sokole Wieś Gmina Michałowo.

Do dnia 04 lipca 2022 Michałowo Info podjęło szereg czynności zmierzających do wyjaśnienia tej sprawy – Jakie ustalenia ? Będzie ciekawie.

Są wypowiedzi

Prezesa Zarządu PKS Nowa Marcina Doliasz

Vice Wojewody Podlaskiego Tomasza Madras

Starosty Powiatu Białostockiego Jana Perkowskiego

Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Roberta Jabłońskiego

Radnego Powiatu Białostockiego Henryka Suchockiego

Teraz tylko czekam na krok Pana Burmistrza Gminy Michałowo Marka Nazarko – bo jak do tej pory podaje, że PKS Nowa zażąda ł 465.000 zł, a gminy na to nie stać.

Szkoda tylko, że Pan Andrzej Kasperowicz jest człowiekiem słabej wiary i nie uczestniczył dzisiaj ze mną w rozmowach w Białymstoku odnośnie kursu autobusu Sokole Białystok, Białystok Sokole. Bardzo wiele by się dowiedział.

Gdyby tylko Burmistrza przystąpił do negocjacji to PKS Nowa – nawet za kwotę 38.000 zł uruchomiłoby kurs Sokole – Białystok, Białystok Sokole. Dla dobra mieszkańców.

Nie będę już zdradzał dalszych szczegółów.

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *