0 1 min 7 miesięcy

CZY JESZCZE PAMIĘTAMY ?.

…W nocy z 13 na 14 czerwca 1943 roku partyzanci (?) zastrzelili Michała Polecha podsołtysa. Dnia 15 czerwca, wczesnym rankiem Niemcy otoczyli wieś, wyprowadzili z chat wszystkich mieszkańców na jej środek i przestrzegli przed współpracą z “bandytami” z lasu, następnie kazali wszystkim się rozejść do chat i nie opuszczać wsi. Około godz. 10.00 wyprowadzili z chat 3 kobiety z dziećmi. Dwie z nich trzymało przy piersi niemowlęta. Gestapowcy siłą wyrwali z objęć matek dzieci i jedno oddali obok stojącej 13-letniej córce, a drugie, przyprowadzonej przez innego Niemca sąsiadce. Te trzy kobiety i 3 chłopców odprowadzili nieco dalej od pozostałych młodszych dzieci. Po kilku minutach dołączyli czwartą kobietę mieszkankę Łuplanki Nowej…
Źródło informacji – Leszek Nos – MONOGRAFIA GMINY MICHAŁOWO.
 
 

DOBRO JEST DOBREM, A ZŁO ZŁEM.

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *