0 2 min 1 rok

Z takim pytaniem zwróciłem się do Burmistrza Michałowa Marka Nazarko w ramach udostępnienia informacji publicznej:

Na podstawie art.61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. Ile kont jest obecnie zablokowanych na oficjalnym profilu Gminy Michałowo na Facebooku w taki sposób, że użytkownicy tych kont nie mogą zamieszczać komentarzy na tym profilu.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczy funkcjonowania oficjalnego konta Gminy Michałowo, a konkretnie tego, w jaki sposób organy samorządu terytorialnego umożliwiają przekazywanie dalej informacji o swoim funkcjonowaniu. Tym samym informacje te dotyczą jawności działania organów gminy. Wolność przekazywania informacji jest bowiem aspektem tej jawności, a zablokowanie użytkownika portalu, komentować opublikowanych postów, ogranicza tę jawność. Liczba osób zablokowanych na powyższym portalu, będzie świadczyła o tym, jak władze samorządu realizują swoje zadania związane z jawnością, a także o tym, czy nie wprowadzają nieproporcjonalnych ograniczeń prawa przekazywania informacji. Bez wątpienia sytuacja, w której duża liczba osób została zablokowana, stanowi pewien wyznacznik polityki urzędników samorządu terytorialnego, i jako taka powinna podlegać wglądowi i ocenie obywateli.


Wolność wypowiedzi, to prawo Człowieka i nie można go sobie ot tak ograniczać. Prawomocne orzeczenie Sądu II SAB/Gd 91/2 z dnia 13 stycznia 2021 r.

https://www.facebook.com/gminamichalowo/?ref=page_internal

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *