0 4 min 2 lata

Redaktor Naczelny Michałowo Info

Zdzisław Bartłomiej Worona

Bachury 44

16-050 Michałowo

tel. kom. 798 411 124

do

BURMISTRZ GMINY MICHAŁOWO

MAREK NAZARKO

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

PRESS_(2)_—_kopia.jpg

P E T Y C J A

dot. poprawy jakości wody pitnej i zmiany w zarządzaniu – Wodociągów Michałowo na terenie Urzędu Miejskiego w Michałowie.

Szanowny Panie Burmistrzu.

Działając w interesie podmiotu wnoszącego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. art. 2.1,2,3 punk.2 /Dz. U. Z 2017 r, poz 1123 / niniejszym składam petycję celem podjęcia działań w zakresie poprawy jakości wody pitnej i zmiany w zarządzaniu Wodociągów Michałowo ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo – przez Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informował:

  • z dniem 03.08.2022 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 7 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.
  • z dniem 26.07.2022 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 27 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.
  • z dniem 28.09.2020 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 13 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/7dc63e5e6cc0bcc/woda/komunikat-panstwowego-inspektora-sanitarnego-w-bialymstoku-z-dnia-03082022-r-w-sprawie-jakosci-wody-w-wodociagu-michalowo.html

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/7dc63e5e6cc0bcc/woda/komunikat-panstwowego-inspektora-sanitarnego-w-bialymstoku-z-dnia-26072022-r-w-sprawie-jakosci-wody-w-wodociagu-michalowo.html

Komunikat Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku / jako trzeci wymieniony /   Nr. LM.9051.593.2020 z dnia 08.09.2020 r. nie odnalazłem w bip.ug.michalowo.

20220805_113600_zmiana_rozmiaru.jpg

Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań w okresie 15.02.2020 r – 03.08.2022 r. stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w postaci – manganu,mętności, jonu amonowego, ogólnej liczby mikroorganizmów, żelaza, barwy.

Szczegóły powyższego możemy przeczytać na stronie

                      Wobec powyższego żądam:

  1. Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia wyjaśniającego, publiczne przedstawienie jego wyników oraz planu naprawczego. Na podstawie art. 61 konstytucji i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Przeprowadzenie na koszt Wodociągi Michałowo regularnych, cotygodniowych kontroli jakości wody wodociągowej ze wszystkich ujęć należących do Urzędu Miejskiego w Michałowie
  3. Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec odpowiedzialnych osób Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Wodociągu Michałowo.
  4. W związku ze złą jakością wody, częstymi awariami i brakiem zaufania wobec Wodociągów Michałowo, która nie wywiązała się z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku z dnia 31.03.2021 r. HK.4410.122.2019 / sposobu upowszechniania komunikatu powinna umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat / – Wnoszę o wykluczenie sprzedawcy Instytutu Doradztwa Inwestycyjnego Roberta Żylińskiego i powrotu sprzedawcy – Urzędu Miejskiego w Michałowie, który będzie zarządzał nad całą inwestycją.
  5. Zniesienia lub zawieszenia opłaty abonamentowej wody i ścieków w związku z niską jakością wody pitnej. Gmina Gródek nie nalicza takiej opłaty abonamentowej.

        TWOJA CZYSTA  WODA  – TWOJA DECYZJA – TO TY DECYDUJESZ

                                             PODPISZ PETYCJĘ

zdrowa_woda_zmiejszony_rozmiar_zdjęcia.png

https://www.petycjeonline.com/poprawy_jakoci_wody_pitnej_i_zmiany_w_zarzdzaniu_-_wodocigow_michaowo_na_terenie_urzdu_miejskiego_w_michaowie_-_w_powiecie_biaostockim

z poważaniem

Redaktor Naczelny Michałowo Info –  Zdzisław Bartłomiej Worona

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona    Skontaktuj się z autorem petycji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *