0 4 min 2 lata

NIGDY W ŻYCIU NIE PRZYSTĄPIŁBYM DO TAKIEGO

PROGRAMU GDYBYM MUSIAŁ TYM ADMINISTROWAĆ.

Nigdy w życiu nie przystąpiłbym do takiego programu, gdybym musiał tym administrować.

Ale o co chodzi ?

Już wyjaśniam:

Na podstawie informacji https://www.kzn.gov.pl/?p=3823 wynika, że

13 kwietnia w miejscowości Mońki odbyło się spotkanie Prezesa KZN Arkadiusz Urban z pozostałymi wspólnikami spółki SIM KZN-Podlaskie. W trakcie rozmów doprecyzowano szczegóły umowy spółki. Podpisanie dokumentu powołującego pierwszy SIM w województwie podlaskim zaplanowano na drugą połowę maja. Szacuje się, że w ramach SIM KZN-Podlaskie m oże powstać ok. 800 przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.

źródło-kzn.gov.pl

Tak dokładniej:

SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE


Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM)

to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Prawnie:

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOSCI


Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa.

KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus.

Kontakt:

KONTAKT


Krajowy Zasób Nieruchomości
ul. Nowy Świat 19
00-029 Warszawa

Czynny w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15

Władze KZN:

Arkadiusz Urban Prezes
Jakub Pyżanowski Z-ca Prezesa
Piotr Ziubroniewicz Z-ca Prezesa

Prezes KZN

Arkadiusz Urban

e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl 

sekretariat tel: 22 511 53 50

Rzecznik prasowy

Joanna Kołakowska-Koroluk

+48 533 367 814

media@kzn.gov.pl

TAK TO PRAWDA.

Rada Miejska w Michałowie podjęła uchwałę Nr XXVI/244/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,, KZN – Podlaskie ,, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale czy z euforią ?.

Było by niegrzecznie nie podziękować Panu Burmistrzowi Markowi Nazarko oraz Radnym Rady Miejskiej w Michałowie za przystąpienie do powyższego programu – i to czynię na łamach mojej gazety michalowo.info.pl – DZIĘKUJĘ !.

Przepraszam, ale gdyby było odwrotnie to co ?. – tak jednak się nie stało.

Na Sesji Rady Miejskiej w Michałowie w powyższej sprawie trwały rozmowy:

cyt… Pomyślałem sobie, że nie będziemy przystępować do tego, ale….po telefonie…..jak pracownicy dzwonili…. czy my musimy potem w administrowanie to przyjmować, czy nie…skoro nie musimy przyjmować w administrowanie…..to czemu nie umożliwić to dla rządu realizację jakiegoś programu…… koniec cytatu.

Tutaj możesz posłuchać i zobaczyć więcej:

Mieszkań nigdy za wiele.

Potrzebujący powinni się tylko cieszyć z takich inicjatyw.

Trzymam kciuki za realizację mieszkań w Michałowie przez KZN-Podlaskie i Spółki Niezapominajka.

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *