1 5 min 2 lata

Uzyskałem informację od Prezesa Zarządu Marcina Doliasz – Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
(dalej jako: PKS Nova lub Spółka), że:


linia Białystok – Hajnówka przez Michałowo, Bondary, Siemianówkę, Narewkę jest linią o charakterze użyteczności publicznej. Obecna umowa na obsługę 45 linii o charakterze
użyteczności publicznej, dotychczas współfinansowanych przez Marszałka Województwa Podlaskiego, zakończyła się z dniem 30 czerwca 2022 r.


Burmistrz Michałowa został poinformowany pismem z dnia 14 lutego 2022 r., iż umowa na realizację linii użyteczności publicznej kończy się z dniem 30 czerwca 2022 r.

W przedmiotowym piśmie Spółka sygnalizuje, iż duża część kursów w ramach linii użyteczności publicznej jest
realizowana na terenie Gminy Michałowo.

W dalszej treści pisma PKS Nova. informuje, iż kontynuacja realizacji kursów na terenie Gminy jest możliwa przy otrzymaniu dofinansowania ze strony odpowiedzialnego samorządu jednostki terytorialnej.

Społeczność lokalna od dłuższego czasu zgłaszała swoje obawy związane z potencjalnym brakiem realizacji połączeń
na terenie Gminy Michałowo.

Spółka za priorytet stawia sobie zdanie mieszkańców w związku z powyższym w swoim piśmie zaprosiła Pana Burmistrza na spotkanie w siedzibie Spółki w celu omówienia problematyki zagadnienia i wypracowania rozwiązania pozwalającego na dalsze realizowanie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

W odpowiedzi na wystosowane pismo z dnia 14 lutego 2022 r., w siedzibie Spółki doszło do spotkania Pana Burmistrza Michałowa oraz Prezesa Zarządu PKS Nova w asyście pracownika odpowiedzialnego za organizację przewozów w Spółce. Przedstawiciele Spółki szczegółowo nakreślili zaistniały problem, tłumacząc potencjalne zagrożenia związane z brakiem dalszego realizowania kursów na terenie Gminy bez dofinansowania ze strony
jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie spotkania Pan Burmistrz oznajmił, iż przekaże sprawę Panu Konradowi Sikorze, który w najbliższych dniach przyjedzie do siedziby Spółki w
celu konkretyzacji rozmów. Pan Cezary Suszko odpowiedzialny z organizację przewozów w Spółce na spotkaniu z Panem Konradem Sikorą po przeprowadzonych negocjacjach ustalili
formę dalszej realizacji kursów Gminy Michałowo od dnia l lipca 2022 r.

Strony zgodnie ustaliły, iż PKS Nova S.A. wystosuje oficjalną ofertę jako podsumowanie zawartego porozumienia w formie ustnej. Przedstawiciel Gminy oznajmił, iż podejmie jeszcze próby
rozmowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie, których będą realizowane kursy w celu zawarcia stosownych porozumień między samorządami, co pozwoli na rozłożenie kwoty dofinansowania na kilka podmiotów.
Zgodnie z ustaleniami Spółka dnia 29marca 2022r. wystosowała ofertę z warunkami dalszej współpracy w zakresie realizacji przedmiotowych kursów. Oferta dotyczyła dofinansowania czterech kursów w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
świąt, na odcinku Grabówka – Siemianówka, określając odległość w km oraz precyzując oczekiwaną stawkę netto za każdy przejechany kilometr. PKS Nova w przedstawionej ofercie zasygnalizowała, iż koniecznym jest zawarcie klauzuli waloryzującej stawki za kilometr w związku z nieprzewidywalną sytuacją na rynku paliw i odnotowywanym systematycznym wzrostem ceny zakupu paliwa.


Do siedziby Spółki nie wpłynęła formalna odpowiedź na przedstawioną ofertę, która pozwoliłaby na dalszą finalizację rozmów.


Spółka potwierdza, iż mieszkańcy Gminy Michałowo wyrażają niepokój w związku z tym, iż od dnia l lipca 2022 r. kursy nie są realizowane w związku z brakiem zawartego porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.

Wzmożone rozmowy telefoniczne oraz kierowane do Spółki pisma przybrały na dynamice w czerwcu 2022 r.

PKS Nova w swoich odpowiedziach do mieszkańców oraz sołtysów podkreśla, iż rozumie zgłaszane obawy związane z brakiem połączeń autobusowych. Zaistniała sytuacja jest związana z faktem, iż umowa na świadczenie przewozów w ramach linii użyteczności publicznej jest zakończona.

W swoich odpowiedziach Spółka pisze, iż jedyną możliwością na wznowienie połączeń jest
otrzymanie wsparcia w formie dofinansowania z Gminy.

PKS Nova podkreśla, iż na każdym etapie jest otwarta na podjęcie rozmów z przedstawicielami samorządów, chcąc sprostać potrzebom mieszkańców, co zawsze jest priorytetem Spółki.


Dnia 4 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęło pismo z ramienia Burmistrza Michałowa w sprawie wznowienia rozmów w zakresie przywrócenia połączeń autobusowych na terenie
Gminy.

Dnia 5 lipca 2022 r. Pan Konrad Sikora w trakcie rozmowy telefonicznej z Dyrektorem
ds. Przewozów Panem Włodzimierzem Tarantą ustalił, iż za pomocą wiadomości e-mail
zaproponuje datę spotkania.

Na chwilę obecną tj. 7 lipca 2022 r. nie zapadły żadne wiążące decyzje w tej kwestii.
Sprawa jest szczegółowo analizowana przed odpowiedzialny sztab osób. Spółka ze swojej
strony dołoży wszelkich starań, aby rozmowy doprowadziły do zaspokojenia potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Michałowo.

Dziękuję Radnemu Powiatu Białostockiego Henrykowi Suchockiemu za pomoc w realizacji tego zagadnienia.

Czy Sokole będzie miało połączenie autobusowe ? – trzymam kciuki.

Tak informacyjnie – Burmistrz Michałowa do dnia 14.07.2022 r. nie udzielił mi odpowiedzi na zadane pytania. No cóż – przynajmniej wokół sprawy coś się dzieje i to jest najważniejsze.

Będę informował.

Redaktor Naczelny Michałowo Info – Zdzisław Bartłomiej Worona.

michalowo.info.pl
michalowo.info.pl

One thought on “ROZMOWA Z PREZESEM PKS NOVA MARCINEM DOLIASZ.

  1. Szkoda słów na postawę burmistrza Michałowa mam nadzieje ze przy najbliższych wyborach mieszkańcy podziękują mu za dalsza współpracę na rzecz gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *