2 3 min 1 rok

Stowarzyszenie Miłośników Jałówki i Okolic serdecznie zaprasza na wieczór wspomnień z pieśnią i poezją patriotyczną – świetlica w Jałówce – 11 listopada 2022 r. godz. 17.00.

Wystąpią:

Zespół Jałowianie

Kapela z Jałówki

Chór Parafii Opatrzności Bożej w Michałowie

i inni

Tak brzmiało zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Jałówki i Okolic.

Dzisiaj możemy tylko powspominać i opowiadać co tam się działo.

Poniżej przedstawię krótką relację filmową i zdjęciową oznaczonej jako część pierwsza.

Zapraszam wszystkich uczestników do wspomnień.

Niebawem będzie można zobaczyć część drugą z przebiegu całej uroczystości – ZAPRASZAM.

Za nim przejdziecie do oglądania nie mogę się oprzeć poinformowania czytelników, że w Jałówce od dnia 12 maja 2022 r. powstało Stowarzyszenie Miłośników Jałówki i Okolic, które zorganizowało ten wspaniały wieczór.                                                                                                                                               Prezesem Zarządu jest Piotr Dąbrowski, Wiceprezesem Izabela Dąbrowska wraz z zarządem Zbyszkiem Michaluk, Joanną Rudnik, Zenonem Stanisławem Hajduczenia, Markiem Rudnik, Janem Wojciechowskim, Adamem Stanisławem Dzierżak.

W rozmowie z Prezesem Piotrem Dąbrowskim:

Celem głównym stowarzyszenia jest inicjowanie i promowanie inicjatyw na rzecz rozwoju Jałówki i okolic oraz ich mieszkańców, a także integracja miłośników tego obszaru, zwłaszcza wokół promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.
Celami szczegółowymi stowarzyszenia są:
1. Integracja społeczności lokalnej oraz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
2. Umacnianie poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym oraz poszerzanie grona miłośników i sympatyków regionu.
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa narodowego.
4. Szerzenie wiedzy o walorach krajobrazowych, historii Jałówki i okolic, lokalnych tradycjach, zabytkach i pamiątkach kultury oraz wybitnych mieszkańcach.
5. Dbałość o rozwój miejscowości Jałówka i okolic.
6. Wsparcie i aktywizacja społeczna seniorów.
7. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
8. Promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej.
9. Zwiększenie dostępu do kultury i podnoszenie kompetencji kulturalnych obywateli.
10. Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja.
11. Rozwój nauki, edukacji oświaty i wychowania.
12. Budowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
13. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i prowadzenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
15. Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
16. Pomoc społeczna.
17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
18. Promocja i organizowanie wolontariatu.
19. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia oraz kultury fizycznej i sportu.
20. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich praw człowieka, a także działania wspomagających rozwój demokracji.
21. Ochrona środowiska.

POWODZENIA.

ZAPRASZAM DO RELACJI FILMOWEJ i ZDJĘCIOWEJ.

https://www.youtube.com/channel/UC0IItyi_v9wee-aj2U0M4cw

Redaktor Naczelny Michałowo Info Zdzisław Bartłomiej Worona

2 thoughts on “WIECZÓR WSPOMNIEŃ Z PIEŚNIĄ I POEZJĄ PATRIOTYCZNĄ W JAŁÓWCE – część 1

  1. Gratuluję Wam że tak pięknie uczciliscie Święto Niepodległości, widać po emocjach jak bardzo te rocznicę przezywacie, jak Polska jest dla społeczności Jalowki droga. Widać że 104 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę to nie urzędowy obowiązek, panszczyzna z Dz.U. ale potrzeba duszy i serca. Cześć i chwała bohaterom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *