3 4 min 2 lata

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
www.pzdw.bialystok.pl

oraz

Izabela Smaczna-Jórczykowska

Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego

Dyrektor

Departament Polityki Informacyjnej

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1

INFORMUJĄ MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWO I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

cyt……

sytuacja na odcinku drogi o którym jest mowa w zapytaniu prasowym jest na bieżąco monitorowana. W ciągu ostatnich miesięcy stan drogi uległ pogorszeniu w związku kryzysem migracyjnym na granicy polsko – białoruskiej. Każdego dnia przejeżdża tą drogą kilkadziesiąt pojazdów wojskowych, wzrosło też natężenie ruchu związane z budową zapory na granicy.

Działania te, podejmowane przez rząd, są oczywiście niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa polskich obywateli.

W celu zapewnienia przejezdności, 2 lutego br. zostało podpisane porozumienie z firmą Budimex w sprawie korzystania z drogi. W porozumieniu zostały określone wzajemne zobowiązania, sposób i zakres naprawy drogi. W ramach porozumienia, firma na bieżąco wykonuje naprawy uszkodzonej nawierzchni i poboczy, co ma zapewnić przejezdność do czasu zakończenia budowy zapory. Do 31 maja w ramach doraźnej naprawy drogi wbudowano ok. 100 ton betonu asfaltowego na gorąco oraz 3 tony masy mineralno-bitumicznej na zimno.

Po zakończeniu budowy zapory, co według informacji rządowych ma nastąpić w najbliższych tygodniach, niezbędne będzie dokonanie naprawy zniszczonych fragmentów drogi, których część zostanie zrealizowana przez firmę wykonawczą. Zarząd województwa prowadzi także rozmowy ze stroną rządową na temat sfinansowania naprawy tego odcinka drogi, bo zdaniem zarządu jest to konieczne i niezbędne.

Odnosząc się do proponowanego wprowadzenia objazdów: Szymki przez Nowosady do Jałówki oraz Michałowo przez Podozierany do Jałówki – w znacznym stopniu uzależnione jest to od organu zarządzającego ruchem na drogach niższej kategorii (powiatu) . Należy mieć na uwadze, że skierowanie ruchu na te drogi może spowodować również degradację tej infrastruktury.

michalowo.info.pl

Z relacji Pana Burmistrza Gminy Michałowo – Marka Nazarko – wynika

cyt…

Burmistrz Michałowaodpowiedział:

Dzień dobry, Ważę każde słowo i o ile w jakiś przypadkach pisałem jasno że coś zrobimy, to w przypadku tej drogi mówiłem tylko i wyłącznie o staraniach w sprawie remontu i zaznaczałem na wszystkich spotkaniach z mieszkańcami – żeby nie odbierali tego że Burmistrz obiecał remont, gdyż nie jest to droga gminna, a wojewódzka. W związku z tym nikt inny nie może złożyć takiej obietnicy oprócz Marszałka, który jest właścicielem tej drogi. Informowaliśmy wielkokrotni, że po pierwsze – monitowaliśmy u Marszałka o remont, po drugie złożyliśmy propozycję współfinansowania remontu przez nasz samorząd i po trzecie zaproponowaliśmy przejęcie tej drogi przez Gminę Michałowo. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi od Marszałka, tak jak nie otrzymaliśmy ma odpowiedzi na uchwałę rady miejskiej z wnioskiem o odbudowę tej i innych dróg, które zostały uszkodzone przez ciężki sprzęt podczas budowy płotu na granicy. Uważam iż zrobiłem w tej kwestii wielokrotnie więcej niż ktokolwiek i kiedykolwiek wcześniej. Upraszam o nieposługiwanie się kłamstwem którym się brzydzę. Jeżeli ma Pan/i jakiekolwiek wątpliwości co do moich wyjaśnień zapraszam do swego gabinetu – z chęcią udzielę wyjasnień.

koniec cytatu.

Tak oczywiście kłamstwem należy się brzydzić – wobec czego postanowiłem wyjaśnić kulisy przyjęcia przez Gminę Michałowo zainteresowanej drogi i jej zakończenia.

Dodarłem do źródła

cytat……Warto też podkreślić, że Zarząd Województwa Podlaskiego prowadził z Gminą Michałowo rozmowy w sprawie przekazania jej odcinka drogi wojewódzkiej 686 Juszkowy Gród – Jałówka. Jednak, ze względu na wygórowane żądania finansowe gminy nie doszło do podpisania porozumienia i tym samym przekazania drogi. Zmiana kategorii tej drogi jest jak najbardziej uzasadniona, ponieważ odpowiada realnemu znaczeniu i roli tej trasy w regionalnym układzie transportowym….. koniec cytatu.

Trzymamy kciuki za powodzenie tej inwestycji.

Jak mówi Starosta Powiatowy Jan Perkowski – ,, z sercem do ludzi ,,

Oni dotrzymują słowa.

REDAKTOR NACZELNY MICHAŁOWO INFO – Zdzisław Bartłomiej Worona

3 thoughts on “Zarząd Województwa Podlaskiego prowadzi rozmowy ze stroną rządową na temat sfinansowania i naprawy odcinka drogi wojewódzkiej 686  Juszkowy Gród – Jałówka – bo zdaniem zarządu jest to konieczne i niezbędne.

  1. Burmistrz jak zawsze nie powie jaka jest prawda a tylko tyle ile jemu wizerunkowi jest wygodnie .Dobrze ze są w gminie jeszcze ludzie myślący którzy dociekają prawdy i wyciągają wnioski.Może więcej obudzi się z letargu i zacznie samodzielnie myśleć !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *