michalowo.info.pl

4

KONCERT KOLĘD

0 2 min 4 miesiące

5

KOLĘDOWANIE W JAŁÓWCE

0 1 min 4 miesiące

16

PROGRAMOWY UL

0 4 min 1 rok

18

WIELKANOC 2023 ROK

0 1 min 1 rok

20

CO DALEJ W TEJ SPRAWIE ?

0 2 min 1 rok

24

KOMU MA TO SŁUŻYĆ ?

4 2 min 1 rok

38

GDZIE ? – DLA KOGO ?

0 2 min 1 rok

60

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

0 2 lata

69

POCZĄTEK

0 1 min 2 lata

michalowo.info.pl

KONCERT KOLĘD

0 2 min 4 miesiące

KOLĘDOWANIE W JAŁÓWCE

0 1 min 4 miesiące

PROGRAMOWY UL

0 4 min 1 rok

WIELKANOC 2023 ROK

0 1 min 1 rok

CO DALEJ W TEJ SPRAWIE ?

0 2 min 1 rok

KOMU MA TO SŁUŻYĆ ?

4 2 min 1 rok

GDZIE ? – DLA KOGO ?

0 2 min 1 rok

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

0 2 lata
Zegar skórzany wskazujący godzinę ok. 13:27

POCZĄTEK

0 1 min 2 lata

michalowo.info.pl

michalowo.info.pl

TAKIEJ ODPOWIEDZI MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ

W nawiązaniu do poprzednich artykułów https://michalowo.info.pl/2022/12/15/kto-jest-wlascicielem-tej-drogi/ i https://michalowo.info.pl/2023/01/31/cuda-sie-zdarzaja-c-d-droga-luplanka/ takiej odpowiedzi można się było spodziewać. Zabrakło tylko dobrej woli Pana Burmistrza, aby ten problem załatwić jak trzeba.  Zapewne problemu się nie widzi  –  jak jest się zaangażowanym w odbieraniu nagrody im. Pawła Adamowicza, szukaniu wrażeń i […]

CZY ROZPATRZENIE  SKARGI NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE TO JAKIŚ ….?

W dniu 16.02.2023 r. na XL Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji – Radni rozpatrzyli skargę Redaktora Naczelnego Michałowo Info Zdzisława Bartłomieja Worona w sprawie https://michalowo.info.pl/2023/01/14/skarga-na-burmistrza-michalowa-marka-nazarko/i uznali skargę za bezzasadną / za było 12 radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Jak przebiegała dyskusja […]

SKARGA NA BURMISTRZA MICHAŁOWA MARKA NAZARKO

W nawiązaniu do artykułu https://michalowo.info.pl/2023/01/12/ile-kont-zablokowanych-jest-na-oficjalnym-profilu-gminy-michalowo-na-facebooku/  złożyłem do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie Marii Bożeny Ancipiuk skargę na Burmistrza Michałowa Marka Nazarko: Na podstawie art.63 Konstytucji RP oraz art. 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składam skargę na Burmistrza Michałowa Marka Nazarko jako osoby odpowiedzialnej za prowadzenie oficjalnego […]